تخصص ما ...

... تعیین فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مطالعات اولیه پروژه‌ها، مرور مطالعات انجام شده توسط دیگر مشاوران و طراحی مجدد پروژه، تعریف ساختار پروژه و شرح وظائف پرسنل و ...

ادامه مطلب

تيم فني ما ...

شركت كارمانيا با همکاری گروهی از متخصصان مجموعه توانمندی را بوجود آورده که بتواند در زمينه‌هاي تخصصي گوناگون منشأ تأثیر مثبت و نقطه عطف در اجرای پروژه‌ها باشد

ادامه مطلب

باور ما ...

بیش از سه دهه تجربه در اجرای پروژه‌های زيربنايي كشور به ما آموخته که اعتلاي میهن عزیزمان می‌تواند با مشاركت علمی و عملی در پروژه‌هاي راهبردي كشور، محقق شود.

ادامه مطلب