درباره ما

تجربه بیش از سه دهه در اجرای انواع پروژه‌های مهم کشور به ما آموخت که خدمت به میهن عزیزمان می‌تواند در راستای فعالیت‌های امور زیربنائی به ویژه مطالعه مهندسی و مدیریت در بخش‌های نفت و گاز، آب، انرژی و حمل و نقل و ارائه راه‌کارهائی علمی و عملی برای رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار با رعایت حفظ محیط‌‌زیست، محقق شود.
اینک به دلیل بروز شرايط بحرانی در زمینه‌های آب و انرژی کشور برآن شدیم تا با همکاری گروهی از متخصصان خبره در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها و در قالب یک ساختار حقوقی، مجموعه توانمندی را بوجود آوریم که بتواند در بخش‌های یاد شده عامل موثر و سازنده در اجرای پروژه‌ها باشد.